Служба поддержки
×

Валовий внутрішній продукт (GDP)

Валовий внутрішній продукт (Gross Domestic Product) – це загальна ринкова вартість усіх готових товарів і послуг, які були зроблені за рік на території конкретної держави. ВВП представляють в грошовому вираженні: в національній валюті країни або в еквіваленті іноземної валюти в перерахунку за біржовим курсом.

При його розрахунку не враховується національна приналежність використаних виробничих ресурсів; тобто показник містить продукцію підприємств різних галузей економіки, що функціонують в межах однієї держави. Також не беруться до уваги проміжні товари та послуги, які використовуються для виробництва іншої продукції; тобто показник містить тільки ті товари та послуги, які призначені для безпосереднього споживання або застосування.

Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний розраховується в поточних цінах даного року і тому може бути спотворений інфляцією або дефляцією. Реальний розраховується в цінах базового року (будь-який рік до або після обчислюється періоду, необхідний для розрахунків).

Часто для оцінки рівня економічного розвитку держави використовують такий термін, як ВВП на душу населення. Даний показник обчислюється шляхом прямого розподілу ВВП країни на число її мешканців.


Поділіться думкою

Дякую! Додасте щось ще?

Наскільки ви задоволені відповіддю?

Додайте ваш коментар (це не обов'язково)

Дякуємо за приділений час та відгук
Ваша думка дуже важлива для нас.

smile""