Служба поддержки
×

Торговий баланс

Зовнішньоторговельний баланс країни — співвідношення вартості експорту та імпорту товарів за певний проміжок часу. Зовнішньоторговельний баланс містить фактично сплачені та здійснені в кредит товарні угоди. Зовнішньоторговельний баланс складається по окремих країнах і по групах держав.

Торговий баланс має сальдо. Торговельне сальдо — це річний показник (можливі квартальні та щомісячні) відомості зовнішньоторговельних операцій країни. Якщо торговий баланс має позитивне сальдо, це означає, що в грошовому еквіваленті (товарний обсяг перекладається в грошовий) товарів за кордон (експорт) було відправлено більше, ніж отримано з інших країн (імпорт). Якщо сальдо негативне, то ввезення товарів переважає над вивезенням. Позитивний торговельний баланс говорить про попит товарів даної країни на міжнародному ринку, а також про те, що країна не споживає все те, що робить. Негативний торговельний баланс говорить про те, що країна крім своїх товарів споживає та іноземні товари. Негативний торговельний баланс в таких країнах, як США і Великобританія, дозволяє стримувати інфляцію і підтримувати високий рівень життя шляхом перенесення трудомістких виробництв за межі держави.

У слаборозвинених країнах негативне сальдо торгового балансу говорить про неконкурентоспроможність експортних галузей економіки, що часто призводить до девальвації (знецінення) грошей таких країн у зв'язку з тим, що вони не можуть розплачуватися за імпортні закупівлі. Такі країни, як США і Великобританія, мають капіталомісткі та високотехнологічні галузі економіки, що залучає суттєві обсяги капіталу з усього світу в вигляді портфельних або прямих інвестицій. Проте, через недостатню конкурентоспроможність експортних галузей основну частину дефіциту торгового балансу ці країни змушені покривати шляхом емісії приватних і урядових боргових інструментів.

Merchandise Trade Deficit (Balance) — торговий баланс чи інакше баланс торгівлі товарами. Для США вже протягом багатьох останніх років він є дефіцитом, тому часто обмовляється скорочення Trade Deficit. Звіт про торгівлю товарами деталізує місячний експорт і імпорт товарів в США. Це дуже важливий показник, який характеризує як чистий рух товарів, так і грошову і зовнішньоторговельну політику держави. Показник вимірюється як різниця експорту та імпорту в абсолютному вираженні в млрд. дол.: Merchandise Trade Deficit (USD bln.) = Export - Import.

Зміст показника. Trade Balance є складним показником; аналізується за наступними напрямками й з експорту, і з імпорту:

1) По категоріях товарів:

- Food (Продовольство)

- Raw materials & industrial supplies (Сировина і промислові постачання) +

- Consumer goods (Споживчі товари) +

- Autos (Автомобілі) +

- Capital goods (Засоби виробництва) +

- Other merchandise (Інші товари).

або

-Foods and Feeds (Їжа та Корма) +

-Industrial Supplies (Промислові Постачання) +

-Capital Goods (Засоби Виробництва) +

-Ex Autos (Експорт Автомобілів) +

-Autos and Parts (Авто і Частини) +

-Consumer Goods (Споживчі Товари) +

-Other Merchandise (Інший Товар).

При цьому в офіційних звітах і подальшому аналізі можуть виділятися особливо важливі компоненти, наприклад:

- Total Deficit (Загальний Дефіцит)

- Ex Petroleum (Експорт Бензину)

- Ex Autos (Експорт Автомобілів)

2) По країнах.

Взаємозв'язок з іншими показниками. Один з небагатьох індикаторів, який надає не непрямий, а прямий вплив на валютний курс, оскільки відображає рух коштів між країнами за надані товари та послуги. Однак парадокс полягає в тому, що реакція валютного курсу на даний звіт мінімальна через причини технічного і структурного характеру, а саме: звіт є занадто запізнілим від часу, коли відбувалося реальний рух цінностей. Крім того, рух капіталів, обумовлений торговими відносинами, в кілька разів менше руху капіталів, пов'язаного з роботою кредитних і фондових ринків, а цикли цих двох потоків, як правило, не збігаються. При зростанні дефіциту торгового балансу зростає попит на іноземну валюту, і курс місцевої валюти падає. На торговий баланс впливають показники внутрішнього попиту, оскільки вони визначають динаміку імпорту, а також сам валютний курс, який коригує номінальну величину надходжень від імпорту в місцевій валюті.

Особливості поведінки індикатора. Для ринків іноземної валюти загальний баланс — ключовий показник. На початку аналізують експорт, тому що він має прямий вплив на значення приросту в економіці. Імпорт відображає попит на товари в США. Приріст імпорту відображає формування запасів, що може свідчити про можливий подальший повільний приріст в продажах. Надалі аналізуються конкретні товарні групи. Є кілька особливих статей експорту та імпорту, які здатні значно впливати на торговельний баланс. Наприклад, нафта по імпорту (особливо зростання її ціни) і авіація з експорту. Залежно від категорій товарів зростаючий дефіцит, сформований невеликим падінням експорту, може штовхнути ринки фіксованого доходу в будь-якому напрямку. На відміну від інших секторів економіки, немає послідовного співвідношення між торговим балансом і фазами ділового циклу.


Поділіться думкою

Чи була інформація корисною?

Коментарі:

не обов'язково для заповнення

Благодарим за уделенное время и отзыв.
Ваше мнение очень важно для нас.

smile""