Служба поддержки
×

Торговий баланс

Зовнішньоторговельний баланс країни — співвідношення вартості експорту та імпорту товарів за певний проміжок часу. Зовнішньоторговельний баланс містить фактично сплачені та здійснені в кредит товарні угоди. Зовнішньоторговельний баланс складається по окремих країнах і по групах держав.

Торговий баланс має сальдо. Торговельне сальдо — це річний показник (можливі квартальні та щомісячні) відомості зовнішньоторговельних операцій країни. Якщо торговий баланс має позитивне сальдо, це означає, що в грошовому еквіваленті (товарний обсяг перекладається в грошовий) товарів за кордон (експорт) було відправлено більше, ніж отримано з інших країн (імпорт). Якщо сальдо негативне, то ввезення товарів переважає над вивезенням. Позитивний торговельний баланс говорить про попит товарів даної країни на міжнародному ринку, а також про те, що країна не споживає все те, що робить. Негативний торговельний баланс говорить про те, що країна крім своїх товарів споживає та іноземні товари. Негативний торговельний баланс в таких країнах, як США і Великобританія, дозволяє стримувати інфляцію і підтримувати високий рівень життя шляхом перенесення трудомістких виробництв за межі держави.

У слаборозвинених країнах негативне сальдо торгового балансу говорить про неконкурентоспроможність експортних галузей економіки, що часто призводить до девальвації (знецінення) грошей таких країн у зв'язку з тим, що вони не можуть розплачуватися за імпортні закупівлі. Такі країни, як США і Великобританія, мають капіталомісткі та високотехнологічні галузі економіки, що залучає суттєві обсяги капіталу з усього світу в вигляді портфельних або прямих інвестицій. Проте, через недостатню конкурентоспроможність експортних галузей основну частину дефіциту торгового балансу ці країни змушені покривати шляхом емісії приватних і урядових боргових інструментів.

Merchandise Trade Deficit (Balance) — торговий баланс чи інакше баланс торгівлі товарами. Для США вже протягом багатьох останніх років він є дефіцитом, тому часто обмовляється скорочення Trade Deficit. Звіт про торгівлю товарами деталізує місячний експорт і імпорт товарів в США. Це дуже важливий показник, який характеризує як чистий рух товарів, так і грошову і зовнішньоторговельну політику держави. Показник вимірюється як різниця експорту та імпорту в абсолютному вираженні в млрд. дол.: Merchandise Trade Deficit (USD bln.) = Export - Import.

Зміст показника. Trade Balance є складним показником; аналізується за наступними напрямками й з експорту, і з імпорту:

1) По категоріях товарів:

- Food (Продовольство)

- Raw materials & industrial supplies (Сировина і промислові постачання) +

- Consumer goods (Споживчі товари) +

- Autos (Автомобілі) +

- Capital goods (Засоби виробництва) +

- Other merchandise (Інші товари).

або

-Foods and Feeds (Їжа та Корма) +

-Industrial Supplies (Промислові Постачання) +

-Capital Goods (Засоби Виробництва) +

-Ex Autos (Експорт Автомобілів) +

-Autos and Parts (Авто і Частини) +

-Consumer Goods (Споживчі Товари) +

-Other Merchandise (Інший Товар).

При цьому в офіційних звітах і подальшому аналізі можуть виділятися особливо важливі компоненти, наприклад:

- Total Deficit (Загальний Дефіцит)

- Ex Petroleum (Експорт Бензину)

- Ex Autos (Експорт Автомобілів)

2) По країнах.

Взаємозв'язок з іншими показниками. Один з небагатьох індикаторів, який надає не непрямий, а прямий вплив на валютний курс, оскільки відображає рух коштів між країнами за надані товари та послуги. Однак парадокс полягає в тому, що реакція валютного курсу на даний звіт мінімальна через причини технічного і структурного характеру, а саме: звіт є занадто запізнілим від часу, коли відбувалося реальний рух цінностей. Крім того, рух капіталів, обумовлений торговими відносинами, в кілька разів менше руху капіталів, пов'язаного з роботою кредитних і фондових ринків, а цикли цих двох потоків, як правило, не збігаються. При зростанні дефіциту торгового балансу зростає попит на іноземну валюту, і курс місцевої валюти падає. На торговий баланс впливають показники внутрішнього попиту, оскільки вони визначають динаміку імпорту, а також сам валютний курс, який коригує номінальну величину надходжень від імпорту в місцевій валюті.

Особливості поведінки індикатора. Для ринків іноземної валюти загальний баланс — ключовий показник. На початку аналізують експорт, тому що він має прямий вплив на значення приросту в економіці. Імпорт відображає попит на товари в США. Приріст імпорту відображає формування запасів, що може свідчити про можливий подальший повільний приріст в продажах. Надалі аналізуються конкретні товарні групи. Є кілька особливих статей експорту та імпорту, які здатні значно впливати на торговельний баланс. Наприклад, нафта по імпорту (особливо зростання її ціни) і авіація з експорту. Залежно від категорій товарів зростаючий дефіцит, сформований невеликим падінням експорту, може штовхнути ринки фіксованого доходу в будь-якому напрямку. На відміну від інших секторів економіки, немає послідовного співвідношення між торговим балансом і фазами ділового циклу.


Поділіться думкою

Дякую! Додасте щось ще?

Наскільки ви задоволені відповіддю?

Додайте ваш коментар (це не обов'язково)

Дякуємо за приділений час та відгук
Ваша думка дуже важлива для нас.

smile""