Support service
×

Tôi có phải nạp tiền để nhận được phần thưởng không cần ký quỹ không?

Không, bạn không cần phải nạp tiền để nhận tiền thưởng không cần ký quỹ. Bạn có thể nhận StartUp Bonus miễn phí và giao dịch nó mà không cần đầu tư của riêng bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""