Support service
×

Tôi có phải nạp tiền để nhận được phần thưởng không cần ký quỹ không?

Không, bạn không cần phải nạp tiền để nhận tiền thưởng không cần ký quỹ. Bạn có thể nhận StartUp Bonus miễn phí và giao dịch nó mà không cần đầu tư của riêng bạn.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""