Support service
×

Is it possible to withdraw a bonus?

The club bonus can only be withdrawn after a trader performs BUY/SELL trades that amount to a total of X*3 InstaForex lots, where X is the total volume of all bonuses received. For RUR accounts, the trade volume is calculated according to the formula X*3/50 InstaForex lots.

If your account has already been credited with the 30% Welcome Bonus, the total volume of all the bonuses received must be considered when calculating lots for bonus withdrawal.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""