Support service
×

Có thể lấy được tiền thưởng từ tiền gửi vào tài khoản PAMM không?

Tiền thưởng có thể được rút từ tài khoản PAMM sau khi nhà giao dịch đã đóng các vị thế với tổng khối lượng tương ứng tỷ lệ nghịch với cổ phần trung bình của nhà giao dịch trong tài khoản này kể từ khi tài khoản được đăng ký. Do thực tế là các điều kiện đặc biệt được áp dụng cho tài khoản PAMM, có thể có sự khác biệt giữa số liệu thống kê về tiền thưởng và khối lượng giao dịch thực tế cần thiết để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch. Để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch, vui lòng gửi đơn đăng ký tới [email protected].

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""