Support service
×

Làm thế nào mà tiền thưởng bị hủy trên tài khoản của nhà đầu tư PAMM?

Nếu nhà đầu tư PAMM rút tiền khỏi tài khoản của mình, phần số tiền thưởng được bao gồm trong khoản đầu tư được thực hiện trước khi ngừng hoạt động sẽ bị hủy bỏ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""