Support service
×

Có bất kỳ hạn chế nào khi giao dịch quỹ thưởng không?

Nhà đầu tư PAMM không được phép chỉ giao dịch dựa trên số tiền thưởng còn lại trong tài khoản của mình sau khi đầu tư vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""