Support service
×

Có bất kỳ hạn chế nào khi giao dịch quỹ thưởng không?

Nhà đầu tư PAMM không được phép chỉ giao dịch dựa trên số tiền thưởng còn lại trong tài khoản của mình sau khi đầu tư vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""