Support service
×

Tại sao tôi không thể đầu tư bằng tiền thưởng?

Nếu trong khi đầu tư tiền, bạn nhận được thông báo rằng số tiền đầu tư tối đa nhỏ hơn số tiền thực tế có sẵn trên số dư của bạn, thì lý do có thể là tài khoản của nhà đầu tư PAMM bị dừng. Nhà đầu tư PAMM không thể đầu tư tiền thưởng sau khi dừng hoạt động. Để nhận thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""