Support service
×

Tôi đã đăng ký cuộc thi nhưng không thể tìm thấy mình trong bảng thành viên tham gia?

Số tài khoản và nickname của bạn sẽ xuất hiện trong bảng thành viên ngay sau khi dữ liệu được cập nhật.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""