Support service
×

Tôi đã đăng ký cuộc thi nhưng không thể tìm thấy mình trong bảng thành viên tham gia?

Số tài khoản và nickname của bạn sẽ xuất hiện trong bảng thành viên ngay sau khi dữ liệu được cập nhật.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""