Support service
×

Tôi có thể tìm thông tin chi tiết về các cuộc thi InstaForex ở đâu?

Danh sách cuộc thi InstaForex có trong phần "Khuyến mãi" - "Cuộc thi" trên trang web chính thức.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""