Support service
×

Có bất kỳ điều kiện giao dịch đặc biệt nào được áp dụng cho những người tham gia cuộc thi One Million Option không?

1. Người tham gia nhận được tài khoản demo sau khi đăng ký tham gia cuộc thi.

2. Đánh giá ban đầu của mỗi người tham gia là 1.000 điểm và không thể thay đổi.

3. Người tham gia mở một quyền chọn mua / bán trên bất kỳ công cụ nào có sẵn, chọn thời gian kích hoạt và đóng của quyền chọn. Metatrader không có sẵn để giao dịch: giao dịch được thực hiện trong tủ của Người tham gia cuộc thi.

 

4. Danh sách các công cụ để giao dịch quyền chọn:

- EUR / USD

- GBP / USD

- USD / JPY

- USD / CHF

- USD / CAD

- GBP / JPY

- EUR / JPY

- GBP / CHF

- EUR / GBP

- VÀNG

- BẠC

5. Một quyền chọn sẽ được đặt không muộn hơn năm phút trước khi nó được kích hoạt.

6. Thời gian kích hoạt / đóng của một quyền chọn chia hết cho 10 phút.

7. Chỉ có thể đặt một quyền chọn cho mỗi công cụ giao dịch trong vòng 24 giờ.

8. Người tham gia nhận được 10 điểm xếp hạng cho mỗi quyền chọn đóng có lãi và mất 10 điểm xếp hạng cho mỗi quyền chọn không sinh lời.

9. Thời gian cuộc thi và thời gian giao dịch quyền chọn được ước tính theo giờ chuẩn UTC + 3.

10. Trong trường hợp người tham gia thực hiện một lệnh quyền chọn mà giá kích hoạt bằng giá đóng cửa, quyền chọn được coi là không có lãi và người tham gia sẽ mất 10 điểm.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""