Support service
×

Người chiến thắng trong cuộc thi One Million Option được xác định như thế nào?

1. Chủ sở hữu của các khoản tiền gửi lớn nhất được tuyên bố là người chiến thắng.

2. Nếu kết quả của cuộc thi cho thấy hai thí sinh có cùng xếp hạng, Công ty có quyền quyết định vị trí của hai thí sinh này trong bảng xếp hạng.

3. Những người chiến thắng cuộc thi đồng ý cho công bố họ và tên của họ.

4. Cùng một người tham gia không được nhận giải thưởng hai lần trong một tháng. Trong trường hợp người dự thi thắng nhiều hơn một lần trong tháng, dòng giải thưởng sẽ bắt đầu từ vị trí do người tham gia này thực hiện.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""