Support service
×

Người chiến thắng trong cuộc thi One Million Option được xác định như thế nào?

1. Chủ sở hữu của các khoản tiền gửi lớn nhất được tuyên bố là người chiến thắng.

2. Nếu kết quả của cuộc thi cho thấy hai thí sinh có cùng xếp hạng, Công ty có quyền quyết định vị trí của hai thí sinh này trong bảng xếp hạng.

3. Những người chiến thắng cuộc thi đồng ý cho công bố họ và tên của họ.

4. Cùng một người tham gia không được nhận giải thưởng hai lần trong một tháng. Trong trường hợp người dự thi thắng nhiều hơn một lần trong tháng, dòng giải thưởng sẽ bắt đầu từ vị trí do người tham gia này thực hiện.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""