Support service
×

Cuộc thi One Million Option được tổ chức khi nào?

One Million Option là một cuộc thi hàng tuần được tổ chức từ 00:00 giờ (terminal time) vào Thứ Hai đến 23:50 giờ (terminal time) vào Thứ Sáu.

Kết quả cuộc thi được ghi nhận vào lúc 12:00 (GMT + 02) thứ Bảy.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""