Support service
×

Cuộc thi One Million Option được tổ chức khi nào?

One Million Option là một cuộc thi hàng tuần được tổ chức từ 00:00 giờ (terminal time) vào Thứ Hai đến 23:50 giờ (terminal time) vào Thứ Sáu.

Kết quả cuộc thi được ghi nhận vào lúc 12:00 (GMT + 02) thứ Bảy.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""