Support service
×

Yêu cầu đối với người tham gia cuộc thi One Million Option là gì?

1. Mọi chủ sở hữu tài khoản giao dịch InstaForex đều có quyền tham gia cuộc thi hàng tuần.

2. Khách hàng trên 18 tuổi có quyền tham gia cuộc thi.

3. Mỗi người tham gia nên đăng ký trên trang web InstaForex.

4. Người tham gia mở một tài khoản DEMO riêng để tham gia vào mỗi cuộc thi hàng tuần.

5. Các thí sinh phải cung cấp dữ liệu xác thực khi đăng ký, bao gồm tên đầy đủ như được viết trong CMND và địa chỉ email hợp lệ.

6. Nếu Công ty phát hiện thấy giao dịch trên hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một địa chỉ IP, công ty có quyền loại chủ sở hữu của các tài khoản đó. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng modem GPRS và 3G.

7. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ thí sinh nào mà không cần giải thích, cũng như loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi có giải thích lý do. Việc mở các lệnh đối lập với khối lượng lớn với cùng một cặp tiền tệ trên các tài khoản giao dịch khác nhau vào gần như cùng một thời điểm, cũng như việc sử dụng các lỗi trong dòng báo giá để có được lợi nhuận đảm bảo là một số lý do khiến bạn bị loại.

8. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia chấp nhận tất cả các quy tắc và quy định áp dụng cho cuộc thi.

9. Cấm người thân tham gia cuộc thi. Nếu bất kỳ dữ liệu đăng ký nào từ tài khoản của người dự thi trùng khớp với dữ liệu đăng ký của một người tham gia khác, công ty có thể coi đây là lý do bị loại.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""