Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng cho cuộc thi One Million Option là bao nhiêu?

Quỹ giải thưởng của mỗi cuộc thi hàng tuần là 1.500 đô la được trao cho những người chiến thắng theo cách sau:

- Giải 1 - 500 USD

- Giải 2 - 400 USD

- Giải 3 - 300 USD

- Giải 4 - 200 USD

- Giải 5 - 100 USD

Các quỹ này, không giống như lợi nhuận thu được từ quỹ giải thưởng, không thể rút được.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""