Support service
×

Khi nào kết quả của cuộc thi One Million Option được công bố?

1. Đánh giá có trên trang web của công ty trong suốt thời gian cuộc thi.

2. Kết quả cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và công ty tiến hành mọi thủ tục xác minh cần thiết.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""