Support service
×

Khi nào kết quả của cuộc thi One Million Option được công bố?

1. Đánh giá có trên trang web của công ty trong suốt thời gian cuộc thi.

2. Kết quả cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và công ty tiến hành mọi thủ tục xác minh cần thiết.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""