Support service
×

Khi nào tôi có thể đăng ký cuộc thi One Million Option?

Đăng ký cho cuộc thi tuần tiếp theo diễn ra trong suốt tuần trước đó và kết thúc 1 (một) giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""