Support service
×

Giới hạn tiền ký quỹ và tiền rút

Hạn chế chính ở đây là bạn nên rút tiền bằng cùng một hệ thống thanh toán được sử dụng khi gửi tiền và vào cùng một tài khoản hoặc ví. Khi bổ sung tài khoản giao dịch của bạn bằng các loại tiền tệ khác nhau và sử dụng nhiều hệ thống thanh toán, tiền nên được rút bằng các phương tiện của cùng hệ thống thanh toán và tương xứng với số tiền gửi của bạn.

Ví dụ 1: một nhà giao dịch đã nạp 500 USD vào tài khoản giao dịch bằng chuyển khoản ngân hàng và 300 USD qua ví NETELLER. Tính theo tỷ lệ phần trăm, 500 USD qua chuyển khoản bằng 62,5% và 300 USD qua ví NETELLER tổng cộng là 37,5%. Sau khi tăng gấp đôi số tiền ký quỹ, số tiền ký quỹ miễn phí của nhà giao dịch trong tài khoản giao dịch lên tới 1.600 USD. Về khoản tiền gửi gấp đôi, tỷ lệ phần trăm này được chia như sau: 1.000 USD có thể được rút bằng chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản đô la Mỹ và 600 USD vào ví NETELLER.

Trong trường hợp mất tiền ký quỹ miễn phí - ví dụ: sau khi Lệnh dừng kích hoạt và số dư tài khoản được đặt lại về 0 - tỷ lệ tiền gửi trước đó từ các ví và hệ thống thanh toán khác nhau không còn hợp lệ. Nói cách khác, trước đó, khi bổ sung tài khoản theo hai cách khác nhau, cần phải xem xét tỷ lệ để rút tiền. Trong khi đó, khi nạp tiền vào tài khoản có số dư bằng 0, việc xem xét tỷ lệ không còn cần thiết nữa.

Ví dụ 2: sau khi nạp tiền vào tài khoản như đã nói trong Ví dụ 1, nhà giao dịch đã phải chịu lỗ, thay vì tăng gấp đôi số tiền ký quỹ, và một lần nữa bổ sung 500 USD qua ví NETELLER. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể rút tất cả lợi nhuận vào ví NETELLER.

InstaForex không giới hạn số tiền được rút từ tài khoản giao dịch của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có thể rút tiền ký quỹ miễn phí của mình bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng yêu cầu rút tiền chỉ được xử lý trong giờ làm việc của bộ phận Tài chính (từ 08:00 đến 17:00 GMT + 00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu). Đồng thời, tiền được rút từ tài khoản giao dịch ngay lập tức sau khi điền vào yêu cầu rút tiền trong phần Rút tiền.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào