Support service
×

Giá nến nào được tính đến khi quyền chọn mở / hết hạn?

Quyền chọn mở / hết hạn theo giá mở cửa của một thanh nến.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""