Support service
×

Tôi có thể hủy một quyền chọn không?

Một quyền chọn có thể bị hủy không quá 3 phút trước khi giao dịch bắt đầu với khoản khấu trừ 10% giá trị của quyền chọn. Trong thời gian thị trường biến động thấp, các quyền chọn có thể bị hủy tự động với khoản tiền hoàn lại đầy đủ bằng giá trị của quyền chọn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""