Support service
×

Tôi có thể hủy một quyền chọn không?

Một quyền chọn có thể bị hủy không quá 3 phút trước khi giao dịch bắt đầu với khoản khấu trừ 10% giá trị của quyền chọn. Trong thời gian thị trường biến động thấp, các quyền chọn có thể bị hủy tự động với khoản tiền hoàn lại đầy đủ bằng giá trị của quyền chọn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""