Support service
×

Tôi có thể được giảm giá cho các quyền chọn không?

Có, bạn có thể nhận được một khoản giảm giá cho các giao dịch quyền chọn. Khoản giảm giá là 50% từ hoa hồng của đại lý (2% giá trị quyền chọn) mà khách hàng nhận được khi giao dịch quyền chọn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""