Support service
×

Tôi có thể được giảm giá cho các quyền chọn không?

Có, bạn có thể nhận được một khoản giảm giá cho các giao dịch quyền chọn. Khoản giảm giá là 50% từ hoa hồng của đại lý (2% giá trị quyền chọn) mà khách hàng nhận được khi giao dịch quyền chọn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""