Support service
×

Tôi có thể sử dụng quỹ thưởng để mua quyền chọn không?

Không, bạn chỉ có thể giao dịch các quyền chọn bằng cách sử dụng tiền thật từ tài khoản giao dịch của mình.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""