Support service
×

Quyền chọn bán trong ngày

Loại quyền chọn này cho phép bạn thu được lợi nhuận từ việc dự đoán giá giảm trong hai khoảng thời gian cụ thể trong ngày. Tỷ lệ thanh toán cho loại quyền chọn này được cố định ở mức 1,80. Trong trường hợp lãi, lợi nhuận ròng bằng 80% số tiền đã đầu tư.
 
Thí dụ:
 
Bạn dự đoán rằng USD / CHF sẽ rơi vào khoảng từ 12:30 đến 12:40 và bạn mua một quyền chọn bán trong ngày trị giá 300 USD. Nếu tỷ giá USD / CHF giảm xuống lúc 12:40 so với 12:30, bạn sẽ nhận được khoản lãi 300 * 1.80 = 540 USD, trong khi lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 540-300 = 240 USD.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""