Support service
×

Quyền chọn mua trong ngày

Loại quyền chọn này cho phép bạn thu được lợi nhuận từ việc dự đoán giá tăng trong hai khoảng thời gian cụ thể trong ngày. Tỷ lệ thanh toán cho loại quyền chọn này được cố định ở mức 1,80. Trong trường hợp lãi, lợi nhuận ròng bằng 80% số tiền đã đầu tư.
 
Thí dụ:
 
Bạn dự đoán rằng EUR / USD sẽ tăng trong khoảng thời gian từ 15:30 đến 17:00 và bạn mua một quyền chọn mua trong ngày trị giá 100 USD. Nếu tỷ giá EUR / USD tăng cao hơn vào lúc 17:00 so với 15:30, bạn sẽ nhận được khoản lãi 100 * 1,80 = 180 USD, trong khi lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 180-100 = 80 USD.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""