Support service
×

Khoảng lợi nào mà đối tác liên kết nhận được từ giao dịch quyền chọn?

Đối tác nhận được 4% giá trị của quyền chọn ngay sau khi quyền chọn được mua.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""