Support service
×

Điều gì xảy ra nếu giá mở và giá đóng của một quyền chọn không đổi?

Trong trường hợp giá của công cụ giao dịch đã chọn vẫn giữ nguyên tại thời điểm mở và tại thời điểm đóng một quyền chọn, thì quyền chọn được coi là lỗ vì điều kiện tăng hoặc giảm giá chưa được đáp ứng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""