Support service
×

Điều gì xảy ra nếu giá mở và giá đóng của một quyền chọn không đổi?

Trong trường hợp giá của công cụ giao dịch đã chọn vẫn giữ nguyên tại thời điểm mở và tại thời điểm đóng một quyền chọn, thì quyền chọn được coi là lỗ vì điều kiện tăng hoặc giảm giá chưa được đáp ứng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""