Support service
×

Quyền chọn là gì?

Đây là một loại giao dịch chênh lệch giá với các điều kiện cụ thể liên quan đến chuyển động trong tương lai của tài sản cơ sở. Khi các điều kiện này được đáp ứng, người giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""