Support service
×

Quyền chọn là gì?

Đây là một loại giao dịch chênh lệch giá với các điều kiện cụ thể liên quan đến chuyển động trong tương lai của tài sản cơ sở. Khi các điều kiện này được đáp ứng, người giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""