Support service
×

Khoảng thời gian tối thiểu giữa việc mở và đóng một quyền chọn là bao lâu?

Trong trường hợp các quyền chọn trong ngày, bạn có thể đặt thời gian hết hạn bắt đầu từ 1 phút.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""