Support service
×

Khoảng thời gian tối thiểu giữa việc mở và đóng một quyền chọn là bao lâu?

Trong trường hợp các quyền chọn trong ngày, bạn có thể đặt thời gian hết hạn bắt đầu từ 1 phút.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""