Support service
×

Có những loại quyền chọn nào để giao dịch?

InstaForex cung cấp quyền truy cập vào các giao dịch quyền chọn trong ngày và hết hạn với thời gian hết hạn là một tháng. Lần lượt, các quyền chọn này được chia thành quyền chọn mua (bạn mua khi bạn mong đợi giá tăng) và quyền chọn bán (khi bạn kỳ vọng giá giảm).

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""