Support service
×

Đòn bẩy cho giao dịch quyền chọn là gì?

Vì giá quyền chọn là cố định nên không cần sử dụng đòn bẩy vốn thường cần thiết trong giao dịch ký quỹ ngoại hối. Bạn có thể nhận được lợi nhuận tương ứng với các khoản đầu tư của mình mà không cần bất kỳ đòn bẩy nào.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""