Support service
×

Giao dịch đã hoàn thành

Một giao dịch đã hoàn thành bao gồm hai giao dịch đối lập có cùng khối lượng (mở và đóng một vị thế). Nói cách khác, vị thế mua được theo sau bởi vị thế bán và ngược lại.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""