Support service
×

Phân dạng (Fractal)

Phân dạng (Fractal) là thuật ngữ có nghĩa là một hình hình học có tính đồng dạng, tức là được tạo thành từ một số phần, mỗi phần đồng dạng với toàn bộ hình. Theo nghĩa rộng hơn, Fractal được hiểu là một tập hợp các điểm trong không gian Euclide, có một số nguyên hệ mét (theo quan điểm của Minkovskiy hoặc Housedorf), hoặc một số nguyên hệ mét lớn hơn tôpô.
 
Cần lưu ý rằng từ "fractal" không phải là một thuật ngữ toán học và không có định nghĩa toán học chung.
Nó có thể được sử dụng khi hình được xem có một số tính năng được liệt kê dưới đây:
 
1. Có cấu trúc không tầm thường trên mọi quy mô. Trong đó có sự phân biệt với các hình được tạo hình theo dạng hình học rõ ràng (chẳng hạn như hình tròn, hình elip, một hàm có thể phân biệt). Nếu chúng ta xem xét một mảnh nhỏ của hình vẽ trên quy mô rất lớn, nó sẽ giống như một mảnh đường thẳng. Đối với fractal, việc mở rộng quy mô không dẫn đến đơn giản hóa. Chúng ta sẽ thấy một con số phức tạp trên mọi quy mô.
 
2. Nó tự đồng dạng hoặc gần đồng dạng.

3. Nó có số lượng là số nguyên hoặc một số nguyên hệ mét lớn hơn tôpô.
 
4. Nó có thể được xây dựng với sự trợ giúp của đệ quy.
 
Nhiều vật thể trong tự nhiên có đặc tính fractal, ví dụ như bờ biển, mây, tán cây, hệ tuần hoàn máu và hệ thống phế nang của cả người và động vật.
 
Fractal, đặc biệt là trên mặt bằng, phổ biến do sự kết hợp giữa vẻ đẹp và sự đơn giản của việc xây dựng với sự hỗ trợ của máy tính.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""