Support service
×

Tài khoản vãng lai (Cán cân thanh toán)

Tài khoản vãng lai (Cán cân thanh toán)
 
Nó là tỷ lệ giữa số tiền thanh toán đến từ nước ngoài và số tiền thanh toán ra nước ngoài. Nếu các khoản thanh toán từ nước ngoài vượt quá các khoản thanh toán cho các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế, thì tài khoản vãng lai có thặng dư (số dư dương). Ngược lại là bị thâm hụt (số dư âm). Thặng dư hoặc thâm hụt là một yếu tố thuận lợi cho đồng nội tệ. Nó có ảnh hưởng hạn chế đến thị trường. Báo cáo tài khoản vãng lai được phát hành hàng quý, vào giữa tháng xuất bản lúc 10:00 EST (New York).
 
Chỉ số bao gồm 6 nhóm hàng hóa:
 
- Thực phẩm
 
- Nguyên liệu và các thành phần công nghiệp
 
- Hàng tiêu dùng
 
- Ô tô
 
- Thiết bị đã lắp đặt
 
- Hàng hóa khác
 
Một chỉ số riêng của nhóm Cán cân thanh toán là cán cân thương mại của Mỹ và Nhật Bản.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""