Support service
×

Chi tiêu Xây dựng

Chi tiêu xây dựng là một chỉ số đo lường chi tiêu hàng tháng cho việc xây dựng mới. Chỉ số này rất nhạy cảm với những thay đổi của lãi suất cơ bản do phải vay ngân hàng để xây dựng. Chỉ số này có thể thay đổi theo mùa do tính đặc thù của thị trường bất động sản. Quá trình xây dựng liên quan trực tiếp đến thu nhập của một bộ phận dân cư. Do đó, sự gia tăng khối lượng xây dựng phản ánh sự cải thiện về phúc lợi của người dân và sự phát triển kinh tế lành mạnh của một quốc gia. Số liệu chi tiêu xây dựng có xu hướng chỉ có tác động tối thiểu đến thị trường. Khi giá trị của chỉ số tăng lên, nó có tác động tích cực đến đồng tiền quốc gia. Báo cáo được công bố vào ngày đầu tiên của mỗi tháng lúc 10:00 sáng theo giờ EST.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""