Support service
×

Chỉ số Khởi công nhà ở

Chỉ số Khởi công Nhà ở phản ánh những thay đổi về số lượng các dự án xây dựng khu dân cư mới so với tháng trước. Nó cho thấy tình hình trong lĩnh vực xây dựng và thị trường bất động sản của một quốc gia. Nó rất nhạy cảm với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Các nhà phân tích sử dụng chỉ số này như một chỉ số kinh tế hàng đầu. Việc sụt giảm trong chỉ số Khởi công nhà ở đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc suy thoái. Trong khi đó, sự gia tăng chỉ số Khởi công nhà ở cho thấy sự bùng nổ kinh tế. Do đó, giá trị cao của chỉ số đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""