Support service
×

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI)

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI) là một cuộc khảo sát đo lường mức độ lạc quan của người tiêu dùng. Chỉ số này được tính từ năm 1967. Lúc đầu chỉ số này bằng 100. Nó có tác dụng hạn chế trên thị trường vì nó có thể phản ánh tình hình thị trường thực. Tuy nhiên, theo truyền thống, nó được sử dụng để dự báo xu hướng việc làm và tình trạng chung của nền kinh tế. Chỉ số tăng được coi là yếu tố tích cực đối với nền kinh tế của một quốc gia.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""