Support service
×

Cho vay tiêu dùng

Khoản vay tiêu dùng phản ánh số lượng thẻ tín dụng, các khoản vay tư nhân và mua hàng trả góp được người Mỹ sử dụng. Nó là một chỉ báo nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là một chỉ số quan trọng vì nó cho thấy người tiêu dùng không sợ mắc nợ để thỏa mãn nhu cầu vật chất của họ. Tuy nhiên, những số liệu này thường được điều chỉnh lại và có những biến động theo mùa đáng kể. Ví dụ: giá trị của một khoản vay tiêu dùng tăng trước Giáng sinh và Đêm giao thừa. Báo cáo này đã ảnh hưởng hạn chế  đến thị trường. Sự tăng trưởng giá trị của nó có ảnh hưởng tích cực đến tỷ giá của đồng tiền quốc gia và là một nhân tố tích cực cho nền kinh tế quốc gia. Chỉ số được công bố vào lúc 3:00 chiều EST và Giờ New York vào ngày 7 hàng tháng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""