Support service
×

Chỉ số chi phí lao động (ECI)

Chỉ số Chi phí Lao động (ECI) bao gồm những thay đổi về tiền thù lao (wages) và tiền lương (salaries) và trợ cấp thất nghiệp. Nó có thể là một chỉ báo về sự phát triển lạm phát trong nền kinh tế của một quốc gia. ECI là một trong những chỉ số mà Cục Dự trữ Liên bang theo dõi chặt chẽ trong khi theo đuổi chính sách tiền tệ của mình. Nó còn được gọi là “chỉ báo yêu thích của Alan Greenspan”. Trong bối cảnh kỳ vọng về việc tăng lãi suất cơ bản, sự gia tăng của ECI góp phần vào sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Nó được sử dụng để dự báo trung hạn và dài hạn. Báo cáo ECI được phát hành hàng quý sau ngày 20 của tháng công bố lúc 08:30 sáng EST.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""