Support service
×

Sản xuất công nghiệp

Nó là một trong những chỉ tiêu chủ yếu, phản ánh tình hình kinh tế quốc dân. Chỉ số cho thấy sự thay đổi về sản lượng công nghiệp và dịch vụ trong nước. Chỉ báo này có tác động đáng kể đến thị trường. Khi chỉ số này đang tăng lên, nó sẽ dẫn đến sự gia tăng của đồng tiền quốc gia. Tín hiệu giao dịch là 0,4%.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""