Support service
×

Sản xuất công nghiệp

Nó là một trong những chỉ tiêu chủ yếu, phản ánh tình hình kinh tế quốc dân. Chỉ số cho thấy sự thay đổi về sản lượng công nghiệp và dịch vụ trong nước. Chỉ báo này có tác động đáng kể đến thị trường. Khi chỉ số này đang tăng lên, nó sẽ dẫn đến sự gia tăng của đồng tiền quốc gia. Tín hiệu giao dịch là 0,4%.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""