Support service
×

Dòng tiền vào của đầu tư

Đầu tư trực tiếp và danh mục đầu tư nước ngoài.
 
Chỉ báo phản ánh khối lượng các khoản đầu tư thu hút được từ các đơn hàng khác nhau. Có đầu tư trực tiếp và danh mục đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp đầu tiên, chúng ta đang nói về các khoản đầu tư vốn mang lại cho các nhà đầu tư quyền ưu tiên. Trong trường hợp thứ hai, các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng vốn tự có (cổ tức). Chỉ báo cho biết xu hướng tích cực hoặc tiêu cực trong dòng vốn vào nền kinh tế của một quốc gia. Trong trường hợp đầu tiên, nó được coi là một yếu tố tích cực đối với một loại tiền tệ. Ngược lại, nếu dòng tiền vào giảm, đó là một yếu tố tiêu cực đối với một đồng tiền chung.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""