Support service
×

Hàng tồn kho bán buôn

Hàng tồn kho bán buôn cho thấy mối quan hệ giữa người bán buôn và thương mại bán lẻ. Chỉ báo có ảnh hưởng tối thiểu đến thị trường. Nó đưa ra một ý tưởng về các xu hướng trong các lĩnh vực kinh tế này, có thể được dự báo cho nền kinh tế nói chung. Việc dự trữ quá nhiều hàng tồn kho có thể cho thấy sự trì trệ của nền kinh tế. Chỉ báo được công bố vào khoảng ngày 10 hàng tháng lúc 10:00 sáng theo giờ EST.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""