Support service
×

Hàng công nghiệp, linh kiện và bán thành phẩm trong kho

Có một xu hướng sau: lượng cổ phiếu tăng trong vài tháng có thể cho thấy một thời kỳ trì trệ của nền kinh tế. Chỉ số này có tác động hạn chế đến thị trường. Tuy nhiên, một xu hướng ổn định trong động lực của nó có ảnh hưởng lớn đến thị trường. Khi giá trị chỉ số đang tăng lên, nó có tác động bất lợi đến tỷ giá đô la Mỹ. Chỉ số được công bố vào giữa mỗi tháng lúc 08:30 sáng EST và Giờ New York.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""