Support service
×

Hàng công nghiệp, linh kiện và bán thành phẩm trong kho

Có một xu hướng sau: lượng cổ phiếu tăng trong vài tháng có thể cho thấy một thời kỳ trì trệ của nền kinh tế. Chỉ số này có tác động hạn chế đến thị trường. Tuy nhiên, một xu hướng ổn định trong động lực của nó có ảnh hưởng lớn đến thị trường. Khi giá trị chỉ số đang tăng lên, nó có tác động bất lợi đến tỷ giá đô la Mỹ. Chỉ số được công bố vào giữa mỗi tháng lúc 08:30 sáng EST và Giờ New York.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""