Support service
×

Chỉ số nhà quản lý mua hàng ISM (PMI)

Chỉ số nhà quản lý mua hàng ISM (PMI) trước đây được gọi là chỉ số của Hiệp hội quốc gia các nhà quản lý mua hàng (NAPM).
 
Viện Quản lý Cung ứng được gọi là Hiệp hội Quốc gia về Quản lý Mua hàng cho đến tháng 1 năm 2002.
 
ISM PMI trên 50 cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng, trong khi giá trị dưới 50 cho thấy sự co lại. Thông thường, khi ISM PMI ở mức khoảng 60, các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng nền kinh tế phát triển quá nóng, lạm phát tăng và việc Cục Dự trữ Liên bang thực hiện các biện pháp tương ứng, như tăng lãi suất. Khi chỉ số giảm xuống 40, các nhà đầu tư nói về suy thoái. Trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư bắt đầu chú ý không chỉ đến PMI tổng hợp (xem Phương pháp tính toán), mà còn đến các thành phần riêng lẻ như chi phí việc làm và hoạt động. Do đó, ISM PMI được công bố ngay trước khi công bố dữ liệu thất nghiệp và thường được sử dụng để sàng lọc dữ liệu của Cục Thống kê Lao động.
 
Chỉ số được tính toán dựa trên năm thành phần có các giá trị cụ thể sau: Đơn đặt hàng mới (30%), Sản xuất (25%), Việc làm (20%), Giao nhà cung cấp (15%), Hàng tồn kho (10%). Người trả lời khảo sát được hỏi về kết quả của hoạt động sản xuất. Các câu trả lời chính thức là "cao hơn" (nhiều hơn), "thấp hơn" (ít hơn) hoặc "không thay đổi" so với tháng trước. Người trả lời cũng có thể thêm nhận xét của mình. Mỗi thành phần của báo cáo được tổng hợp thành chỉ số khuếch tán. Nó được tính bằng tổng số phần trăm thay đổi đơn giản của các câu trả lời 'cao hơn' và 'thấp hơn' và một nửa câu trả lời 'giống nhau' hoặc 'không thay đổi'. Chỉ số khuếch tán, là chỉ số cuối cùng, được gọi là Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI). Giá trị của nó có thể dao động trong khoảng từ 0% đến 100% với các dải phổ khác nhau: 50% có nghĩa là không có thay đổi, trên 50% phản ánh sự cải thiện và ít hơn 50% cho thấy sự giảm sút.

Chỉ số PMI có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chứng khoán. Nếu hoạt động của các công ty chủ yếu vẫn mang lại lợi nhuận và lãi suất được giữ ở mức tương đối thấp, sự gia tăng của chỉ số khuếch tán sẽ có thể được coi là một tín hiệu cho sự tăng trưởng của thị trường. Ngược lại, nếu các chỉ số khác cho thấy chu kỳ kinh doanh sắp kết thúc - quá nóng, lạm phát hoặc lãi suất tăng - thì chỉ số ISM tăng có thể là tín hiệu mạnh mẽ cho việc bán tháo hàng loạt cổ phiếu.
 
Chỉ số hoạt động kinh doanh ISM được công bố lúc 6:00 chiều GMT + 3 vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo tháng báo cáo.
 
Nguồn: Viện Quản lý Cung ứng
 
Ảnh hưởng đến thị trường: trung bình


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""