Support service
×

Yêu cầu xin trợ cấp thất nghiệp

Chỉ báo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy sự thay đổi hàng tuần về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Báo cáo được công bố vào Thứ Năm hàng tuần lúc 08:30 sáng EST. Những số liệu này không phải lúc nào cũng phản ánh tình hình thị trường thực tế. Báo cáo đôi khi bị mô tả sai bởi các yếu tố ngắn hạn như ngày lễ liên bang và địa phương. Chỉ số này có thể cho biết chỉ báo Bảng lương phi nông nghiệp tiếp theo có thể như thế nào. Ví dụ: nếu số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm liên tục trong vòng một tháng, Bảng lương Phi nông nghiệp có thể sẽ ở mức cao. Chỉ số này có ảnh hưởng tối thiểu đến thị trường. Sự sụt giảm số lượng các trường hợp thất nghiệp được coi là một yếu tố thuận lợi cho sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""