Support service
×

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan
 
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan là kết quả của cuộc khảo sát người tiêu dùng về niềm tin vào tình hình kinh tế hiện tại. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi các nhân viên của Đại học Michigan. Báo cáo được phát hành hai lần một tháng: vào tuần thứ hai (thường vào thứ Sáu) gần ngày 15 của tháng báo cáo (sơ bộ) và trong hai tuần (cuối cùng). Nó được xuất bản lúc 10:00 EST (New York). Chỉ số này không gì khác ngoài sự phản ánh mong muốn chi tiêu tiền của người tiêu dùng. Nó có ảnh hưởng hạn chế đến thị trường. Sự tăng trưởng của giá trị chỉ số dẫn đến sự gia tăng của tỷ giá đô la Mỹ.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""