Support service
×

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan
 
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan là kết quả của cuộc khảo sát người tiêu dùng về niềm tin vào tình hình kinh tế hiện tại. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi các nhân viên của Đại học Michigan. Báo cáo được phát hành hai lần một tháng: vào tuần thứ hai (thường vào thứ Sáu) gần ngày 15 của tháng báo cáo (sơ bộ) và trong hai tuần (cuối cùng). Nó được xuất bản lúc 10:00 EST (New York). Chỉ số này không gì khác ngoài sự phản ánh mong muốn chi tiêu tiền của người tiêu dùng. Nó có ảnh hưởng hạn chế đến thị trường. Sự tăng trưởng của giá trị chỉ số dẫn đến sự gia tăng của tỷ giá đô la Mỹ.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""