Support service
×

Cung tiền

Cung tiền là tổng số lượng tiền giấy và tiền kim loại đã phát hành đang lưu hành, cũng như các quỹ trên tài khoản ngân hàng hiện tại. Trong các báo cáo thống kê, tổng nguồn tiền thường được tách ra từ tổng lượng cung tiền trong vòng quay.
 
Khái niệm tổng hợp tiền tệ:
 
Các giá trị của Cung tiền (M0, M1, M2, M3 và M4) là các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng. Trên thực tế, với sự trợ giúp của chúng, tổng cung tiền của quốc gia có thể được đo lường.
 
Tổng tiền M0 đặc trưng cho tổng nguồn tiền đang lưu thông của một quốc gia nhất định.
 
M1 = M0 + tiền gửi séc, tức là nó bao gồm các nguồn có tính thanh khoản cao nhất như: tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn và séc du lịch.
 
M2 = M1 + tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi lên đến 100.000 đô la, tức là bao gồm М1, tiền gửi có kỳ hạn (dưới 100.000 đô la) và các khoản tiết kiệm có tính thanh khoản cao khác.
 
M3 = M2 + tiền gửi có kỳ hạn lớn và tiền gửi hơn 100.000 đô la.
 
M4 là một thước đo rộng rãi của tiền giấy và tiền xu trong lưu thông (M0) + tài khoản ngân hàng.
 
Tại Hoa Kỳ, M1, M2, M3 được công bố hàng tuần vào Thứ Năm lúc 4:30 chiều EST (New York), phản ánh sự thay đổi hàng tuần trong cung tiền. Thông dụng nhất đối với Hoa Kỳ là M2, vẫn là một trong những thành phần chỉ số hàng đầu do Ban hội nghị (Conference Board) tính toán.
 
Đối với phần lớn các nước châu Âu, cung tiền M3 theo truyền thống là quan trọng nhất, trong khi đối với Vương quốc Anh, cung tiền này là M4.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""