Support service
×

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP)

Bảng lương phi nông nghiệp
 
Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là số lượng việc làm mới được tạo ra trong ngành phi nông nghiệp mỗi tháng. Bảng lương là danh sách người lao động được nhận lương. Đây là chỉ số kinh tế quan trọng nhất, sau Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), vì nó tác động đến tâm lý trong khoảng thời gian cả tháng. Đây là một chỉ số có ý nghĩa cao cho thấy sự thay đổi về mức độ việc làm trong một quốc gia. Khi chỉ số này tăng lên, nó phản ánh mức độ việc làm tăng lên và dẫn đến tỷ giá đô la Mỹ tăng. Nó được gọi là “chỉ báo thao túng thị trường”. Có một quy luật rằng giá trị của chỉ số tăng 200 nghìn mỗi tháng tương đương với mức tăng đột biến 3,0% trong GDP. Dữ liệu thường được xuất bản vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng lúc 08:30 sáng EST. Tín hiệu giao dịch tối thiểu là thay đổi 40 nghìn. Một sự thay đổi lớn hơn, như 100–200 nghìn, có thể gây ra chuyển động thị trường rất mạnh. Các nhà kinh tế sử dụng bảng lương phi nông nghiệp để dự đoán các chỉ số kinh tế khác. Ví dụ, có mối tương quan chặt chẽ giữa biên chế phi nông nghiệp và xây dựng nhà ở, sản xuất công nghiệp và thu nhập cá nhân. Dữ liệu cũng được sử dụng để đưa ra dự báo GDP.
 
Nguồn: Bộ Lao động Hoa Kỳ
 
Tần suất phát hành: cơ sở hàng tháng
 
Lịch phát hành: một tuần sau khi kết thúc một tháng tương ứng


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""