Support service
×

Doanh số bán nhà hiện tại

Doanh số bán nhà hiện tại phản ánh số lượng nhà ở cho một gia đình được bán và tiếp thị mỗi năm. Chỉ số này tăng lên khi tỷ lệ các khoản vay thế chấp tăng lên, có liên quan đến lãi suất chính ở một quốc gia. Dữ liệu này có thể thay đổi theo mùa do tính đặc thù của thị trường bất động sản. Do đó, các đường trung bình động được sử dụng khi phân tích Doanh số bán nhà mới. Chỉ báo có ảnh hưởng tối thiểu đến thị trường. Khi lượng chỉ báo tăng lên, nó có tác động tích cực đến đồng tiền quốc gia. Chỉ báo được công bố vào ngày 20 hàng tháng lúc 08:30 sáng theo giờ EST.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""