Support service
×

Cán cân thanh toán

Cán cân thanh toán là mối tương quan giữa dòng tiền vào trong nước và dòng tiền ra từ nước đó với các nước còn lại của thế giới. Nếu dòng tiền vào vượt quá dòng ra, tài khoản vãng lai có thặng dư (số dư dương). Ngược lại, tài khoản vãng lai bị thâm hụt (số dư âm). Thặng dư hoặc thâm hụt được coi là một yếu tố thuận lợi cho đồng tiền quốc gia. Cán cân thanh toán có ảnh hưởng tối thiểu đến thị trường.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""