Support service
×

Cán cân thanh toán

Cán cân thanh toán là mối tương quan giữa dòng tiền vào trong nước và dòng tiền ra từ nước đó với các nước còn lại của thế giới. Nếu dòng tiền vào vượt quá dòng ra, tài khoản vãng lai có thặng dư (số dư dương). Ngược lại, tài khoản vãng lai bị thâm hụt (số dư âm). Thặng dư hoặc thâm hụt được coi là một yếu tố thuận lợi cho đồng tiền quốc gia. Cán cân thanh toán có ảnh hưởng tối thiểu đến thị trường.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""