Support service
×

Thu nhập cá nhân

Chỉ số này bao gồm tiền lương của công nhân và nhân viên, thu nhập cho thuê, cổ tức, thu lãi, chi trả bảo hiểm xã hội, ... Nó thường được xem xét cùng với chỉ số Chi tiêu cá nhân. Nó có ảnh hưởng hạn chế đến thị trường. Sự thay đổi của chỉ số phản ánh khả năng mua của dân cư. Nếu lượng chỉ báo ngày càng tăng và mức Chi tiêu Cá nhân vẫn ở mức bình thường, điều đó có thể khiến doanh số bán lẻ tăng lên. Đây là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc dân. Do đó, nó dẫn đến sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Chỉ số được công bố sau ngày 20 hàng tháng lúc 08:30 sáng EST.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""