Support service
×

Thu nhập cá nhân

Chỉ số này bao gồm tiền lương của công nhân và nhân viên, thu nhập cho thuê, cổ tức, thu lãi, chi trả bảo hiểm xã hội, ... Nó thường được xem xét cùng với chỉ số Chi tiêu cá nhân. Nó có ảnh hưởng hạn chế đến thị trường. Sự thay đổi của chỉ số phản ánh khả năng mua của dân cư. Nếu lượng chỉ báo ngày càng tăng và mức Chi tiêu Cá nhân vẫn ở mức bình thường, điều đó có thể khiến doanh số bán lẻ tăng lên. Đây là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc dân. Do đó, nó dẫn đến sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Chỉ số được công bố sau ngày 20 hàng tháng lúc 08:30 sáng EST.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""